wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności i bezpieczeństwa zgodna z RODO
 • Darmowa dostawa
 • Autoryzowany dealer

Polityka prywatności i bezpieczeństwa zgodna z RODO

Polityka prywatności i bezpieczeństwa od 25-05-2018 :

1. Polityka prywatności i bezpieczeństwa
Uważamy za najważniejsze zabezpieczenie poufności Twoich danych osobowych.
Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz i które mogą Cię identyfikować, są przechowywane w bezpieczny i poufny sposób i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą polityką prywatności, która określa, jakie dane osobowe gromadzimy o Tobie, oraz w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane.
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym zaszyfrowanie Twoich informacji zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi.
Jeżeli przekazaliśmy Ci (lub jeśli wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do naszej witryny, sklepu, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

Prosimy, abyś nikomu go nie udostępniał.
Wszelkie zmiany do polityki prywatności, będą umieszczane na niniejszej stronie i przesłane
pocztą e-mail, w stosownych przypadkach.

2. Kim jesteśmy
Nasz sklep internetowy  jest prowadzony przez 2 firmy nazwane w dalszej części Firma PAJM:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE
PAJM KAŹMIERCZAK AGNIESZKA

26-600 Radom
ul. Kierzkowska 2
Nip 948-218-68-86
Regon 672777610
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1524
wydanej przez Wójta Gminy Wierzbica

ORAZ:

PAJM.pl KAŹMIERCZAK PAWEŁ DARIUSZ
26-600 Radom
ul. Kierzkowska 2
Nip 796-184-23-24
Regon 670985712
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1802
wydanej przez Wójta Gminy Wierzbica

Posiadamy strony internetowe (witryny):
 • www.pajm.pl
 • www.pajm.info


3. Informacje jakie możemy o tobie posiadać
Kiedy rejestrujesz się, aby skorzystać z naszych Witryn, kupić produkt, zbierane są dane osobowe, które na tym etapie podajesz - imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu i e-mail).
Kiedy przeglądasz nasze strony internetowe, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany, czy przeglądasz jako „Gość”, kupujesz produkt, czy rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze e-maile, zbieramy informacje o użytkowniku, takie jak Twoja lokalizacja, adres IP, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową, w jaki sposób dotarłeś do naszej witryny i o urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej.

4. W jaki sposób możemy wykorzystywać twoje dane osobowe
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
 • w celu realizacji zamówienia - wymagamy podania nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email, jako przedstawiciela firmy, którą reprezentujesz, aby umożliwić nam zawarcie umowy z firmą, którą reprezentujesz (pamiętaj, że Twoje dane mogą wymagać podania ich stronom trzecim w celu dostarczenia lub dowiezienia zamawianego przez Ciebie produktu, a my możemy zachować twoje dane przez odpowiedni czas po zakończeniu transakcji w celu wywiązania się z wszelkich zobowiązań umownych, takich jak zwroty, gwarancje itp. oraz spełnienia wszelkich prawnych zobowiązań do przechowywania danych transakcyjnych);
 • aby poinformować Cię o podobnych produktach i usługach lub dostarczyć informacje o które nas prosisz na temat produktów i usług, pocztą elektroniczną, pocztą, telefonem komórkowym i / lub innymi środkami cyfrowymi (w zależności od Twoich preferencji);
 • aby zapewnić Ci usługi, o które nas prosisz;
 • aby zarejestrować Cię w Witrynie (jeśli wiąże się to z konfiguracją konta dla reprezentowanej przez Ciebie, lub Twojej firmy, lub firmy którą reprezentujesz, użyjemy Twoich danych osobowych w celu utrzymania i aktualizacji konta (np. zmiany adresu e-mail, numeru telefonu);
 • do administrowania naszą witryną;
 • aby pozostać w kontakcie z Tobą w zakresie preferencji marketingowych;
 • aby nasza strona internetowa była bezpieczna i chroniona;
Przetwarzamy te dane, w przypadku gdy: wyrazili Państwo zgodę na ich wykorzystanie, w razie konieczności wykonania naszej umowy, w celu podjęcia kroków na Państwa prośbę przed zawarciem umowy, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, tam gdzie są nie są one nadrzędne wobec Twoich praw i interesów, takich jak zapewnienie odpowiedniego marketingu i utrzymanie naszych usług.

5. Jak długo przechowujemy twoje informacje
Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika w żadnym celu (celach) dłużej niż to konieczne, i zachowamy jedynie istotne dane osobowe, które są niezbędne w związku z realizacją celu.
Dane osobowe podane podczas rejestracji konta w naszej Witrynie są zachowane tak długo jak konto to istnieje.
W przypadku kontaktu z naszym działem obsługi klienta, dane zachowane zostaną tak długo jak konieczne jest to do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i krótki okres po zamknięciu zapytania.
Dokonując zakupu za pośrednictwem naszej Witryny, zachowujemy pewne ograniczone dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i email, dopóki nie poprosisz nas o zaktualizowanie lub usunięcie tych danych, w celu zgłoszenia nowych i istniejących użytkowników.
Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani lub jeśli jest to zasadnie konieczne, aby spełnić wymogi prawne, rozwiązać spory, zapobiec oszustwom i nadużyciom lub egzekwować warunki naszego Regulaminu, możemy również zachować, przez ograniczony czas, niektóre z Twoich danych osobowych, nawet po zamknięciu Twojego konta.
Zachowamy Twoje dane przez krótki okres czasu poza ustalonym okresem przechowywania, aby umożliwić przeglądanie informacji i ich usuwanie.

6.  Jak możemy udostępniać twoje dane osobowe
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:
Innym firmom , w szczególności firmom opiniującym sprzedawców internetowych, o ile wyraziłeś na to zgodę zaznaczając odpowiedni checkbox, na naszej stronie internetowej
Naszym profesjonalnym doradcom;
Naszym dostawcom, partnerom biznesowym, podwykonawcom, w celu realizacji Twojego zamówienia, w przypadku dostawy bezpośrednio od producenta, importera, hurtowni, lub zaprzyjaźnionego partnera Wyszukiwarkom i dostawcom analiz internetowych.
W przypadku, gdybyśmy mieli sprzedać naszą działalność lub aktywa, możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu/aktualnemu nabywcy i / lub ich doradcom.
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego w związku z zapobieganiem lub wykrywaniem przestępstw, w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, lub gdy uznamy, że otrzymujemy prawnie uzasadniony wniosek o ujawnienie. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego. Powinieneś wiedzieć, że jeśli poproszeni zostaniemy, przez policję lub inny organ regulacyjny lub rządowy prowadzący dochodzenie w sprawie podejrzanych działań niezgodnych z prawem, o podanie twoich danych osobowych lub innych informacji, które otrzymamy o Tobie, mamy prawo to zrobić.
W przypadku, gdy nie pozwalasz nam udostępniać twoich danych stronom trzecim, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@pajm.pl

7.  Marketingowe wiadomości e-mail
Firma PAJM ma prawo wysyłać swoim klientom e-maile marketingowe, co wymaga osobistej zgody. Tego typu zgoda musi być udzielona w konkretny i precyzyjny sposób, poprzez zaznaczenie przycisku "Zgadzam się na otrzymywanie biuletynu" podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, subskrypcji naszego biuletynu, na koncie firmy lub na osobistym e-mailu.
Osoba ta ma zawsze prawo do wyrażenia sprzeciwu, na żądanie i bez żadnych kosztów związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, bez konkretnego powodu. Można to zrobić, zaznaczając przycisk anulowania subskrypcji, który pojawia się w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@pajm.pl
Po wyrażeniu przez daną osobę sprzeciwu, dane osobowe tej osoby nie będą przetwarzane w
celach marketingowych.

8.  Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Przetworzymy Twoje dane osobowe bezpiecznie; będziemy stosować i utrzymywać odpowiednie środki techniczne zapobiegające zniszczeniu, przypadkowej lub nielegalnej utracie, ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi. Pytania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych można przesyłać na adres sklep@pajm.pl

9.  Twoje prawa
Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz wykonać swoje prawo, aby zapobiec takiemu przetwarzaniu, zaznaczając odpowiednie pola na formularzach, których używamy do zbierania danych, klikając przycisk anulowania subskrypcji w dowolnej wiadomości, którą do Ciebie wysłaliśmy, lub kontaktując się z nami.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym czasie.
Jeśli informacje, które posiadamy o Tobie są niedokładne lub niekompletne, możesz nas o tym powiadomić i poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.
Masz również prawo, z pewnymi wyjątkami, wystąpić do nas o dostarczenie kopii jakichkolwiek danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tego prawa, w pewnych okolicznościach każde żądanie dostępu może podlegać opłacie w celu pokrycia naszych kosztów dostarczenia informacji o posiadanych przez nas danych na Twój temat.
Jeśli masz zażalenie dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy Twoja skarga zostanie rozwiązana. W niektórych okolicznościach, jeśli wycofasz swoją zgodę, możesz wystąpić o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli sprzeciwiasz się wykorzystaniu danych osobowych a my nie mamy dobrego powodu, aby nadal z nich korzystać lub gdy nie przetwarzaliśmy Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi zobowiązaniami.
W celu skorzystania z tych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@pajm.pl Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

10.  Zmiany w polityce prywatności
Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom na wskutek zmian przepisów prawnych lub struktury Firmy PAJM. Zachęcamy do okresowego sprawdzania strony, w celu uzyskania aktualnych informacji na temat naszej polityki prywatności.

Wszelkie zapisy tej polityki prywatności, nie są wiążące, jeśli aktualne prawo obowiązujące w Polsce stanowi inaczej, i jest sprzeczne z naszą polityką prywatności
 
 
Polityka cookies:

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Pajm.pl z siedzibą pod adresem 26-600 Radom, ul. Kierzkowska 2.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 •  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 


Polityka prywatności przed 25-05-2018

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie zobowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr133 poz. 883.

2. Prezentacja zawartości w Internetowym sklepie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

3. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 
Przejdź do strony głównej

Produkt dnia

RS615U Robot koszący

RS615U Robot koszący do 3000 m² Robomow RS 615 U

8 549,14 zł7 694,23 zł brutto6 255,47 zł netto
Oszczędzasz: 10%
szt. Do koszyka
RS615U Robot koszący do 3000 m² Robomow RS 615 U
Oferta jest ważna tylko do końca dnia i kończy się za:

Aktualności

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików Cookies. Więcej informacji o Polityce Cookies możesz znaleźć w zakładce Polityka prywatności.
Akceptuję. Nie pokazuj więcej tego komunikatu