Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności i bezpieczeństwa zgodna z RODO

Polityka prywatności i bezpieczeństwa zgodna z RODO

Polityka prywatności i bezpieczeństwa od 25-05-2018 :

1. Polityka prywatności i bezpieczeństwa
Uważamy za najważniejsze zabezpieczenie poufności Twoich danych osobowych.
Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz i które mogą Cię identyfikować, są przechowywane w bezpieczny i poufny sposób i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą polityką prywatności, która określa, jakie dane osobowe gromadzimy o Tobie, oraz w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane.
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym zaszyfrowanie Twoich informacji zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi.
Jeżeli przekazaliśmy Ci (lub jeśli wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do naszej witryny, sklepu, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

Prosimy, abyś nikomu go nie udostępniał.
Wszelkie zmiany do polityki prywatności, będą umieszczane na niniejszej stronie i przesłane
pocztą e-mail, w stosownych przypadkach.

2. Kim jesteśmy
Nasz sklep internetowy  jest prowadzony przez 2 firmy nazwane w dalszej części Firma PAJM:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE
PAJM KAŹMIERCZAK AGNIESZKA

26-600 Radom
ul. Kierzkowska 2
Nip 948-218-68-86
Regon 672777610
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1524
wydanej przez Wójta Gminy Wierzbica

ORAZ:

PAJM.pl KAŹMIERCZAK PAWEŁ DARIUSZ
26-600 Radom
ul. Kierzkowska 2
Nip 796-184-23-24
Regon 670985712
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1802
wydanej przez Wójta Gminy Wierzbica

Posiadamy strony internetowe (witryny):
 • www.pajm.pl
 • www.pajm.info


3. Informacje jakie możemy o tobie posiadać
Kiedy rejestrujesz się, aby skorzystać z naszych Witryn, kupić produkt, zbierane są dane osobowe, które na tym etapie podajesz - imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu i e-mail).
Kiedy przeglądasz nasze strony internetowe, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany, czy przeglądasz jako „Gość”, kupujesz produkt, czy rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze e-maile, zbieramy informacje o użytkowniku, takie jak Twoja lokalizacja, adres IP, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową, w jaki sposób dotarłeś do naszej witryny i o urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej.

4. W jaki sposób możemy wykorzystywać twoje dane osobowe
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
 • w celu realizacji zamówienia - wymagamy podania nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu email, jako przedstawiciela firmy, którą reprezentujesz, aby umożliwić nam zawarcie umowy z firmą, którą reprezentujesz (pamiętaj, że Twoje dane mogą wymagać podania ich stronom trzecim w celu dostarczenia lub dowiezienia zamawianego przez Ciebie produktu, a my możemy zachować twoje dane przez odpowiedni czas po zakończeniu transakcji w celu wywiązania się z wszelkich zobowiązań umownych, takich jak zwroty, gwarancje itp. oraz spełnienia wszelkich prawnych zobowiązań do przechowywania danych transakcyjnych);
 • aby poinformować Cię o podobnych produktach i usługach lub dostarczyć informacje o które nas prosisz na temat produktów i usług, pocztą elektroniczną, pocztą, telefonem komórkowym i / lub innymi środkami cyfrowymi (w zależności od Twoich preferencji);
 • aby zapewnić Ci usługi, o które nas prosisz;
 • aby zarejestrować Cię w Witrynie (jeśli wiąże się to z konfiguracją konta dla reprezentowanej przez Ciebie, lub Twojej firmy, lub firmy którą reprezentujesz, użyjemy Twoich danych osobowych w celu utrzymania i aktualizacji konta (np. zmiany adresu e-mail, numeru telefonu);
 • do administrowania naszą witryną;
 • aby pozostać w kontakcie z Tobą w zakresie preferencji marketingowych;
 • aby nasza strona internetowa była bezpieczna i chroniona;
Przetwarzamy te dane, w przypadku gdy: wyrazili Państwo zgodę na ich wykorzystanie, w razie konieczności wykonania naszej umowy, w celu podjęcia kroków na Państwa prośbę przed zawarciem umowy, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, tam gdzie są nie są one nadrzędne wobec Twoich praw i interesów, takich jak zapewnienie odpowiedniego marketingu i utrzymanie naszych usług.

5. Jak długo przechowujemy twoje informacje
Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika w żadnym celu (celach) dłużej niż to konieczne, i zachowamy jedynie istotne dane osobowe, które są niezbędne w związku z realizacją celu.
Dane osobowe podane podczas rejestracji konta w naszej Witrynie są zachowane tak długo jak konto to istnieje.
W przypadku kontaktu z naszym działem obsługi klienta, dane zachowane zostaną tak długo jak konieczne jest to do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i krótki okres po zamknięciu zapytania.
Dokonując zakupu za pośrednictwem naszej Witryny, zachowujemy pewne ograniczone dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i email, dopóki nie poprosisz nas o zaktualizowanie lub usunięcie tych danych, w celu zgłoszenia nowych i istniejących użytkowników.
Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani lub jeśli jest to zasadnie konieczne, aby spełnić wymogi prawne, rozwiązać spory, zapobiec oszustwom i nadużyciom lub egzekwować warunki naszego Regulaminu, możemy również zachować, przez ograniczony czas, niektóre z Twoich danych osobowych, nawet po zamknięciu Twojego konta.
Zachowamy Twoje dane przez krótki okres czasu poza ustalonym okresem przechowywania, aby umożliwić przeglądanie informacji i ich usuwanie.

6.  Jak możemy udostępniać twoje dane osobowe
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:
Innym firmom , w szczególności firmom opiniującym sprzedawców internetowych, o ile wyraziłeś na to zgodę zaznaczając odpowiedni checkbox, na naszej stronie internetowej
Naszym profesjonalnym doradcom;
Naszym dostawcom, partnerom biznesowym, podwykonawcom, w celu realizacji Twojego zamówienia, w przypadku dostawy bezpośrednio od producenta, importera, hurtowni, lub zaprzyjaźnionego partnera Wyszukiwarkom i dostawcom analiz internetowych.
W przypadku, gdybyśmy mieli sprzedać naszą działalność lub aktywa, możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu/aktualnemu nabywcy i / lub ich doradcom.
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego w związku z zapobieganiem lub wykrywaniem przestępstw, w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, lub gdy uznamy, że otrzymujemy prawnie uzasadniony wniosek o ujawnienie. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego. Powinieneś wiedzieć, że jeśli poproszeni zostaniemy, przez policję lub inny organ regulacyjny lub rządowy prowadzący dochodzenie w sprawie podejrzanych działań niezgodnych z prawem, o podanie twoich danych osobowych lub innych informacji, które otrzymamy o Tobie, mamy prawo to zrobić.
W przypadku, gdy nie pozwalasz nam udostępniać twoich danych stronom trzecim, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@pajm.pl

7.  Marketingowe wiadomości e-mail
Firma PAJM ma prawo wysyłać swoim klientom e-maile marketingowe, co wymaga osobistej zgody. Tego typu zgoda musi być udzielona w konkretny i precyzyjny sposób, poprzez zaznaczenie przycisku "Zgadzam się na otrzymywanie biuletynu" podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, subskrypcji naszego biuletynu, na koncie firmy lub na osobistym e-mailu.
Osoba ta ma zawsze prawo do wyrażenia sprzeciwu, na żądanie i bez żadnych kosztów związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, bez konkretnego powodu. Można to zrobić, zaznaczając przycisk anulowania subskrypcji, który pojawia się w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@pajm.pl
Po wyrażeniu przez daną osobę sprzeciwu, dane osobowe tej osoby nie będą przetwarzane w
celach marketingowych.

8.  Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Przetworzymy Twoje dane osobowe bezpiecznie; będziemy stosować i utrzymywać odpowiednie środki techniczne zapobiegające zniszczeniu, przypadkowej lub nielegalnej utracie, ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi. Pytania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych można przesyłać na adres sklep@pajm.pl

9.  Twoje prawa
Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz wykonać swoje prawo, aby zapobiec takiemu przetwarzaniu, zaznaczając odpowiednie pola na formularzach, których używamy do zbierania danych, klikając przycisk anulowania subskrypcji w dowolnej wiadomości, którą do Ciebie wysłaliśmy, lub kontaktując się z nami.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym czasie.
Jeśli informacje, które posiadamy o Tobie są niedokładne lub niekompletne, możesz nas o tym powiadomić i poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.
Masz również prawo, z pewnymi wyjątkami, wystąpić do nas o dostarczenie kopii jakichkolwiek danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tego prawa, w pewnych okolicznościach każde żądanie dostępu może podlegać opłacie w celu pokrycia naszych kosztów dostarczenia informacji o posiadanych przez nas danych na Twój temat.
Jeśli masz zażalenie dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy Twoja skarga zostanie rozwiązana. W niektórych okolicznościach, jeśli wycofasz swoją zgodę, możesz wystąpić o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli sprzeciwiasz się wykorzystaniu danych osobowych a my nie mamy dobrego powodu, aby nadal z nich korzystać lub gdy nie przetwarzaliśmy Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi zobowiązaniami.
W celu skorzystania z tych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@pajm.pl Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

10.  Zmiany w polityce prywatności
Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom na wskutek zmian przepisów prawnych lub struktury Firmy PAJM. Zachęcamy do okresowego sprawdzania strony, w celu uzyskania aktualnych informacji na temat naszej polityki prywatności.

Wszelkie zapisy tej polityki prywatności, nie są wiążące, jeśli aktualne prawo obowiązujące w Polsce stanowi inaczej, i jest sprzeczne z naszą polityką prywatności
 
 
Polityka cookies:

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Pajm.pl z siedzibą pod adresem 26-600 Radom, ul. Kierzkowska 2.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 •  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 


Polityka prywatności przed 25-05-2018

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie zobowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr133 poz. 883.

2. Prezentacja zawartości w Internetowym sklepie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

3. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików Cookies. Więcej informacji o Polityce Cookies możesz znaleźć w zakładce Polityka prywatności.
Akceptuję. Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików Cookies. Więcej informacji o Polityce Cookies możesz znaleźć w zakładce Polityka prywatności.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ