wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Ochrona dla Twojej maszyny

Ochrona dla Twojej maszyny

OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ DLA TWOJEJ MASZYNY (urządzenia firmy FLEX)

http://www.flex-elektronarzedzia.pl/files/img/flex_care.png

Prostsze niż jakiekolwiek ubezpieczenie. Flex Polska Sp. z o.o. daje Państwu 12-miesięczną ochronę na wypadek kradzieży maszyny. Niezależnie od miejsca dokonania kradzieży - w warsztacie, w samochodzie lub na budowie - otrzymacie Państwo po wpłaceniu 400 PLN wkładu własnego nowe urządzenie.

Szczegóły usługi ubezpieczenia
W przypadku kradzieży zakupionej przez Państwa maszyny FLEX dostarczymy Państwu jednorazowo w zamian nowe urządzenie, bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia, po wpłacie udziału własnego w wysokości 400 PLN. Flex Polska Sp. z o.o. zapewnia to świadczenie w przypadku wszystkich zarejestrowanych urządzeń na stronie internetowej Flex Polska Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na oryginalnym dowodzie zakupu. Wymienione urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą.

Aby skorzystać z tej usługi ubezpieczenia należy zgłosić kradzież niezwłocznie odpowiedniej jednostce policji. Zgłoszenie wraz z certyfikatem rejestracji należy przedłożyć w ciągu 5 dni od kradzieży Państwa Partnerowi handlowemu lub bezpośrednio firmie Flex Polska Sp. z o.o. wraz z wszystkimi dokumentami (patrz warunki gwarancji).

Po wykonaniu kontroli, sprawdzeniu dokumentów i wyrażeniu przez Flex Polska Sp. z o.o. zgody, zostaną Państwo poinformowani o statusie, a nowe narzędzie będzie można odebrać u Państwa Partnera handlowego po uiszczeniu w/w udziału własnego.

Warunki ubezpieczenia
Aby skorzystać z usługi ubezpieczenia w razie kradzieży, musisz pamiętać o następujących zasadach:

 1. Zarejestrować zakupioną maszynę do rocznej usługi gwarancji
  * zgłoszenie do gwarancji online
 2. Klientowi przysługuje prawo do usługi „ ubezpieczenie od kradzieży” jeśli w ciągu 5 dni od zajścia zdarzenia przedstawi:
  • - oryginał dowodu zakupu
  • - dokument zgłoszenia kradzieży wystawiony przez lokalna policję
  • - ważna gwarancję
 3. Klient końcowy odbierze maszynę po uiszczeniu opłaty w wysokości 400 PLN netto
 4. Flex Polska poinformuje klienta mailowo kiedy maszyna opuści magazyn FLEX Polska Sp. z o.o., aby mógł ją odebrać ze sklepu swojego dystrybutora
 5. Flex Polska Sp. z o.o. zapewnia to świadczenie w przypadku wszystkich zarejestrowanych urządzeń Flex Polska Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na oryginalnym dowodzie zakupu. Wymienione urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą

* Dotyczy maszyn zakupionych od dnia 01.11.2015 roku i zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu.         Zarejestruj maszynę


Przejdź do strony głównej