Gwarancja

Wszystkie towary w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

Do większości towaru dołączona jest karta gwarancyjna (wyjątkiem są firmy które rozpatrują roszczenia gwarancyjne na podstawie tylko dołączonego dowodu zakupu).
Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski lub centralne serwisy gwarancyjne, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

Szczegółowe warunki gwarancji, reklamacji,oraz ich warunków są z reguły podane w dołączonej karcie gwarancyjnej, lub na stronie producenta.

Standardowy minimalny okres ochrony gwarancyjnej to 12 miesięcy.
Równocześnie warunki te nie umniejszają, ani nie zmieniają aktualnych przepisów KC dotyczących gwarancji, rękojmii, niezgodności towaru z umową.


 Kliknij w logo aby zobaczyć waruki gwarancji wybranego producenta